Uudised

Uudised

Sisekorra eeskirja muudatus

04.04.2019 täiendasime sisekorra eeskirja punkte 1.12.1 ja 5.8.

Alates 15.04.2019 muutub lapsega koos sisenemise reegel lähtuvalt sisekorra eeskirja punktile 1.12.1.