Saadame teie e-postile parooli muutmise lingi

Kliendileping

Kliendileping

Spordiklubi 24-7fitness.ee lepingu ÜLDSÄTTED

 

1. MÕISTED

1.1 Kui kontekstist ei tulene erinevat tähendust, on käesolevas lepingus suurtähtedega kirjutatud mõistetel alltoodud tähendused:

1.2 Üldtingimused on käesoleva lepingu lahutamatu osa, millega fikseeritakse kõigile klientidele kehtivad teenuste pakkumise üldtingimused;

1.3 Klient on isik, kes kasutab teenusepakkujaga sõlmitud lepingu alusel teenusepakkuja poolt pakutavaid teenuseid, on teovõimeline füüsiline isik, kes on saanud 18 aastaseks või on tunnistatud teovõimeliseks;

1.4 Teenustasu on summa, mille klient tasub teenusepakkujale kalendrikuus osutatud teenuste eest;

1.5 Liikmelisuse kehtivusaeg on kõigi teenuste kasutamise periood;

1.6 Teenused on teenusepakkuja poolt pakutavad teenused, treeningsaali ja rühmatreeningsaali kasutamine/osalemine tundides;

1.7 Teenusepakkuja on 24-7Fitnessklubi OÜ (registreerimiskoodiga 14045006), aadressiga: Tallinn, Laki põik 4;

1.8 Leping on kliendi ja teenuspakkuja vaheline leping, mis koosneb eri- ja üldtingimustest koos kõigi lisade, paranduste ja täiendustega;

1.9 Pooled on klient ja teenusepakkuja koos;

1.10 Eeskirjad on teenuste kasutamise eeskirjad, mis avaldatakse teenusepakkuja veebilehel;

1.11 Klienditsoon on osa koduleheküljest, kus Klient end registreerib ja millele Klient saab juurdepääsu, sisestades koduleheküljel registreerimise käigus loodud kasutajanime ja salasõna;

1.12 Kliendikaart on Kliendile saadetud liikmekaart, millega tagatakse Kliendi isiku tuvastamine tema pääsemiseks Klubisse;

1.13 3 päeva pakett jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mistahes 24-7 Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvas Klubis, mis kehtib 3 päeva jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.14 14 päeva pakett - jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mistahes 24-7 Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvas Klubis, mis kehtib 14 päeva jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.15 30 päeva pakett on jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mistahes 24-7 Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvas Klubis, mis kehtib 30 päeva jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.16 90 päeva pakett - jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mistahes 24-7 Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvas Klubis, mis kehtib 90 päeva jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.17 180 päeva pakett - jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mistahes 24-7 Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvas Klubis, mis kehtib 180 päeva jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.18 Aastane pakett on jõusaali korduv tasuline kasutamise õigus, mistahes 24-7 Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvas Klubis, mis kehtib 1 (ühe) aasta jooksul vastavalt käesoleva lepingu tingimustele;

1.19 Klubi - Spordiklubi, mis kuulub 24-7 Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvale ettevõttele, mida Klient võib kasutada Ettevõtte poolt pakutavate teenuste saamiseks vastavalt ostetud Paketi liigile ja käesoleva lepingu tingimustele;

1.20 Kodulehekülg - www.24-7fitness.ee;

1.21 Pool/Pooled - Ettevõte ja/või Klient;

1.22 E-arve püsimakse - aastane pakett igakuise E-Arvega tasumisega.

1.23 Kliendikaardi aktiveerimine - Kliendikaart aktiveeritakse alates kliendikaardi ostumomendist olemasolevale kliendile
        Uue kliendi kliendikaart aktiveeritakse ostumomendist ja 2 päeva lisatakse paketi lõpuajale juurde.

1.24 Treeningpaketi/Lepingu peatamine -Treeningpaketti/Lepingut ei ole võimalik peatada haiguse, puhkuse, elukoha vahetuse vms sündmuse korral.

1.25 Klubi ustesüsteem - Liikmel on keelatud siseneda klubisse mitmekesi ühe kliendikaardiga.

1.26 Käsitlustasu - 30 € tasu, mis rakendub kliendile juhul, kui kliendil on tekkinud lepingust tulenev võlgnevus.

1.27 Paketi üleandmise tasu - 20 € tasu, mis rakendub kliendile juhul, kui klient soovib paketti üle anda teisele täiskasvanud isikule.

1.28 Taasliitumistasu - 6 € tasu, mis rakendub kliendile juhul, kui liikmelisus taastatakse 45-päevase pausi järel.

1.29 Ühe korra pääse - jõusaali tasuline kasutamise õigus, mistahes 24-7 Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvas Klubis, mis kehtib ostujärgselt ühekordse sisenemisena vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

1.30 Liikmeks astumise tasu on ühekordne tasu, mille suurus on 10 eurot. Nimetatud tasu kehtib kõigile isikutele, kes ostavad Spordiklubi Liikmelisuse.

 

2. LEPINGU ESE JA SÕLMIMISE KORD

2.1. Teenusepakkuja kohustub käesoleva Lepinguga pakkuma Kliendile teenuseid vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale ning Klient kohustub Teenusepakkujale nõuetekohaselt ja õigeaegselt käesolevas Lepingus sätestatud korra kohaselt tasuma.

2.1.1 Klient on isik, kes kasutab teenusepakkujaga sõlmitud lepingu alusel teenusepakkuja poolt pakutavaid teenuseid, on teovõimeline füüsiline isik, kes on saanud 18 aastaseks või on tunnistatud teovõimeliseks, välja arvatud sisekorraeeskirja punkti 5.8 korral.

2.1.2 Registreerimisel koduleheküljel sisestab klient oma ees-ja perekonnanime, sünnikuupäeva, mobiilinumbri, elektronposti aadressi, elukoha aadressi, isikukoodi ja pangakonto nr, kuhu ta soovib saada e-arvet, ning teenuskaardi kättesaamise koha.

2.2 Klient saab osta järgmist liiki pakette:

2.2.1 3 päeva pakett - paketitasu ühekordse kohese tasumisega selle paketi kogu kehtivusaja eest;

2.2.2 14 päeva pakett - paketitasu ühekordse kohese tasumisega selle paketi kogu kehtivusaja eest;

2.2.3 30 päeva pakett - paketitasu ühekordse kohese tasumisega selle paketi kogu kehtivusaja eest;

2.2.4 90 päeva pakett - paketitasu ühekordse kohese tasumisega selle paketi kogu kehtivusaja eest;

2.2.5 180 päeva pakett - paketitasu ühekordse kohese tasumisega selle paketi kogu kehtivusaja eest;

2.2.6 Aastane pakett - paketitasu ühekordse kohese tasumisega selle paketi kogu kehtivusaja eest;

2.2.7 Aastane lepinguga pakett (E-arve) - paketitasu igakuiste maksetega e-arvega, mille kuumaksete suurus fikseeritakse lepingu sõlmimise päeval vastavalt hinnakirjale. Maksmine toimub kuni lepingu lõpuni. 

Klient peab enda internetipangas aktsepteerima e-arve paketi ostmise kuule ülejärgmise kuu alguses esimese 3 tööpäeva jooksul.

2.3 Leping loetakse sõlmituks pärast seda, kui Klient on märgistanud koduleheküljel ära järgmise kinnituse: «Kinnitan, et olen läbi lugenud kliendilepingu ja klubi sisekorraeeskirja. Vastavalt kliendilepingule olen nõus isiklike andmete kogumise ja töötlemisega“ ning registreerinud E-Arve püsimakse kohustuslikud väljad (nõutav e-arvega Aastase paketi puhul) ja tasunud Paketi teenuste eest vastavalt lepingu peatükis 4.1 sätestatud reeglitele.
https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/kaubandus-teenused/teenuste-lepingud#spordiklubi

2.4 Pärast lepingu sõlmimist saadetakse kliendile tema poolt ära näidatud elektronposti aadressile kliendi registreerimise kinnitus.

 

 

3. ETTEVÕTTE POOLT KLUBIS PAKUTAVATE TEENUSTE KASUTAMINE                      

3.1 Kliendikaart annab õiguse külastada mistahes 24-7fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvat klubi.                   

3.2 Kliendikaart  annab Kliendile õiguse jõusaali ja rühmatreeningute külastamiseks vastava kliendikaardi kehtivuse aja jooksul.          

3.3 Kolmekümnepäevane kliendikaart kehtib ja Klient võib seda kasutada üksnes 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest, välja arvatud juhul, kui selline kliendikaart tühistatakse ennetähtaegselt vastavalt käesoleva lepingu tingimustele. 

3.4 Aastane kliendikaart kehtib 1 (ühe) aasta jooksul arvates Aastase kliendikaardi kehtivusaja esimesest päevast, välja arvatud juhul, kui selline kliendikaart tühistatakse ennetähtaegselt vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.           

Näide  1: Kui  Aastase kliendikaardi kehtivusaja esimene päev on selle kalendriaasta 12. märts, siis on selle Aastase kliendikaardi kehtivuse viimaseks päevaks järgmise kalendriaasta 11. märts.                    

Näide  2: Kui  Aastase kliendikaardi  kehtivusaja esimene päev on selle kalendriaasta 1. märts, siis on selle aastase kliendikaardi kehtivuse viimaseks päevaks järgmise kalendriaasta 28. või 29. veebruar (sõltuvalt vastava kalendriaasta veebruaris olevate päevade arvust).              

3.5 Samaaegselt kliendikaardi omandamisega saab klient kliendikaardi kehtivusaja jooksul kasutada järgmisi teenuseid: Rühmatreeningutes osalemine ja/või muud 24-7Fitness.ee spordiklubide ketti kuuluvas klubis pakutavad teenused vastavalt käesolevale lepingule ja konkreetse pakkumise tingimustele. Vabalt valitud treeningpaketi omandamisel on võimalik külastada 24-7Fitness.ee spordiklubide ketis olevaid rühmatreeninguid. Rühmatreeningute eest lisatasu ei küsita. See on klubi poolne soodustus spordiklubi klientidele. Rühmatreeningutes osalemine on tasuta kuni 31.08.2024. Rühmatreeningutes osalemine muutub tasuliseks alates 01.09.2024. Rühmatreeningu paketi hind jääb vahemikku 1-4 €/kuu.

3.5.1 Klient peab registreerima end Klienditsoonis igasse valitud Rühmatrenni, saama kioskist tema registreerumist kinnitava talongi ja andma selle enne Rühmatrenni algust treenerile.              

3.5.2  Klubi ei garanteeri Kliendile konkreetsesse Rühmatrenni registreerumise võimalust, kuna iga Rühmatrenni osalejate arv on piiratud.   

3.5.3  Registreerumine Klienditsoonis igasse Rühmatrenni avatakse mitte enne kui 2 (kaks) nädalat enne selle grupitrenni toimumist.                        

3.5.4  Kui Klient ei saa tulla tema poolt registreeritud Rühmatrenni, on ta kohustatud tegema Klienditsoonis vastava märkuse hiljemalt 1 (üks) tund enne vastava Rühmatrenni algust, vastasel juhul loetakse, et Klient külastas trenni. Kui Klient ei ole 2 (kaks) korda järjest või kokku 2 (kaks) korda 1 (ühe) nädala jooksul täitnud registreerimise õigeaegse muutmise nimetatud kohustust, on Ettevõttel õigus blokeerida Klienditsoonis 1 (üheks) nädalaks Kliendi Rühmatrenni registreerumise võimaluse, ilma Kliendi õiguseta nõuda sellega seonduvat kliendikaardi tasu vähendamist või selle tagastamist.

Spordiklubil on õigus broneeritud treeningusse mitte ilmumisel ning selle tühistamata jätmisel küsida 1 € iga rikkumise eest. Ühes kalendrikuus võib Spordiklubi saata broneerimisreeglite rikkumise eest 6 € ulatuses arveid.

3.5.5 Kui klient pole rühmatrenni algusajaks kliendikioskist võtnud rühmatrenni registreerimist kinnitatavat talongi siis tema koht tühistatakse. Vabad kohad kasutatakse jooksvalt.   

3.6 Klubil on õigus teha Rühmatreeningute osas ühepoolseid muudatusi, sealhulgas asendada treenereid ja muuta ära grupitrenne, teavitades sellest Klienti kodulehel olevas tunniplaanis.                     

           

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Teenusepakkuja kohustub:

4.1.1 Andma Kliendile esmasel lepingu sõlmimisel üle kliendikaardi hiljemalt Kliendi poolt käesoleva Lepingu punktis 5.1 Sätestatud korras Teenuste eest tasumise päevale järgneva 2 päeva jooksul, kliendi poolt valitud kanali, kas Omniva või Smartpost pakiautomaati või kokkuleppel ka kontorist Laki põik 4; (kahe päeva jagu pikendatakse kliendi paketi kehtivust)

4.1.2 Tagama seadustes sätestatud eeskirjade kohaselt Kliendi poolt esitatud isikuandmete nõuetekohase turvalisuse.

4.2  Teenusepakkujal on õigus:

4.2.1 Turutingimuste või neid reguleerivate õigusaktide sätete muutumise korral ning muude objektiivsete põhjuste esinemise korral Teenuste osutamise ja (või) Lepingu tingimusi ja (või) Eeskirjadega seotud summasid ühepoolselt muuta. Teenusepakkuja peab Klienti muutustest teavitama. Lepingu tingimuste või Teenuste eest tasumise tingimuste muutumise korral tuleb Kliendile muutustest ette teatada vähemalt 1 (kuu) enne muudatuste jõustumist. Teavitamine peab toimuma kirjalikult. Eeskirjade muutmisest tuleb Klienti teavitada veebilehel www.24-7fitness.ee;

4.2.2 Piirata käesolevas Lepingus ja Eeskirjades toodud puhkudel ja korras Teenuste pakkumist;

4.2.3 nõuda  Kliendilt kõigi võlgade haldamise ja sissenõudmisega seotud kulude hüvitamist;

4.2.4 Koguda Kliendi andmeid, kes on arved jätnud õigeaegselt tasumata ja edastada need kolmandatele isikutele, kes tegelevad võlgade sissenõudmisega.

4.2.5 Koheselt piirata teenuskaardi kehtivust, kui on tuvastatud kliendipoolsete kohustuste rikkumine.

4.2.6 Pakett taasaktiveeritakse peale käsitlustasu tasumist.

 

4.3 Klient kohustub:

4.3.1 Mitte üle andma kliendikaarti kolmandale isikule;

4.3.2 Mitte sisenema klubisse läbi ustesüsteemi uste mitmekesi ühe kliendikaardiga;

4.3.3 Tasuma käsitlustasu  klubi reeglite rikkumise korral;

4.3.4 Esitama Teenusepakkujale vajalikke andmeid ja dokumente;

4.3.5 Aastase lepinguga paketi (E-arve) korral tagama, et terve Lepingu kehtivusperioodi vältel kasutatakse osutatavate Teenuste eest automaatselt tasumiseks e-arve ülekandeid.

Automaatsed ülekanded teostatakse Teenusepakkuja poolt esitatud e-arvete alusel;

4.3.6 Tagama, et Kliendi täpsustatud pangaarvel on Liikmelisuse Kehtivusajal piisavalt vahendeid Teenusepakkuja poolt esitatavate e-arvete tasumiseks;

4.3.7 Võlgnevuste tekkimise korral hüvitama Teenusepakkujale ja kolmandatele isikutele kõik võlgnevuste haldamise ja võlgade sissenõudmisega seotud kulud;

4.3.8 Teavitama Teenusepakkujat kõigist Kliendi  toodud andmete muutumistest hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul.

4.3.9 Kasutama spordiklubi vahendeid hoolsalt ja sihtotstarbeliselt.

4.3.10 Mitte tarbima klubis  alkohoolseid jooke, suitsetama ja mitte magama klubis.

4.3.11 Klubisse on keelatud siseneda alkoholi ja narkojoobes.

4.3.12 Võlgnevuse korral on klient kohustatud tasuma maksmata jäänud paketi kuutasu, käsitlustasu ja  võimalikud võlgnevusest tekkinud kulud.

 

4.4. Kui Klient ei teavita Teenusepakkujat toodud kontaktandmete muutumisest, loetakse toodud andmed õigeks ning kõik kirjad adresseeritakse kliendi antud aadressile. Andmed loetakse nõuetekohaselt esitatuks kolme tööpäeva möödumisel nende edastamisest.

 

 

5. TASUMISE KORD

5.1 Klient tasub Teenusepakkujale osutatud Teenuste eest järgmise korra alusel:

 

5.1.1 E-arvega Aastane pakett - klient kohustub tasuma teenusepakkujale esimese makse, mis arvutatakse alates kliendi soovitud esimesest  Teenuste kasutamise päevast (kaasa arvatud) jooksva kuu viimase päevani, ja ettemakse järgmise kuu eest pangalingi vahendusel.

 

Näide 1: Klient liitub klubiga 15.03 ja tasub pangalingi vahendusel jooksva kuu ja järgmise kuu eest.

Kliendikaart kehtib alates 15.03 kuni järgmise aasta 31.03-ni.

Esimene E-Arve saadetakse 01.05, E-Arve laekub hiljemalt 10.05 ja nii 11 korda.

Viimane arve saadetakse järgmine aasta 01.03, kaart kehtib kuni 31.03-ni.

Lepingu pikkus on sõltuvalt liitumise päevast 12 kuud+13 liitumisekuu päevad.

 

5.1.2 Järgmiste kuude Teenustasu E-Arve saadab Teenusepakkuja kliendi poolt märgitud  e-arve kanalisse (Panka) e-arve ülekandeks Kliendi täpsustatud pangakontolt.

 

5.1.3 30 päeva pakett (paketitasu ühekordse tasumisega) - paketi eest tasub klient pangalingi vahendusel ning pakett kehtib alates ostumomendist 30 päeva.

5.14 90 päeva pakett (paketitasu ühekordse tasumisega) - paketi eest tasub klient pangalingi vahendusel ning pakett kehtib alates ostumomendist 90 päeva.

5.1.5 180 päeva pakett (paketitasu ühekordse tasumisega) -paketi eest tasub klient pangalingi vahendusel ning pakett kehtib alates ostumomendist 180 päeva.

5.1.6 365 päeva pakett (paketitasu ühekordse tasumisega) - paketi eest tasub klient pangalingi vahendusel ning pakett kehtib alates ostumomendist 365 päeva.

5.1.7 14 päeva pakett (paketitasu ühekordse tasumisega) - paketi eest tasub klient pangalingi vahendusel ning pakett kehtib alates ostumomendist 14 päeva.

5.1.8 3 päeva pakett (paketitasu ühekordse tasumisega) - paketi eest tasub klient pangalingi vahendusel ning pakett kehtib alates ostumomendist 3 päeva.

 

5.2 Lepingu punktis 5.1.2 nimetatud maksed tehakse Kliendi pangakontolt iga kalendrikuu 10. (kümnendal) kuupäeval. Klient kohustub tagama, et Teenustasu tasutakse iga kalendrikuu 10. (kümnendal) kuupäeval (kui summat ei ole võimalik üle kanda e-arve ülekandega siis Teenusepakkuja ei ole selle eest vastutav).

 

5.3 Juhul, kui jooksva kuu 10. (kümnes) kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale, tehakse makse esimesel maksekuupäevale järgneval tööpäeval. Kui Kliendi pangakontol ei ole nimetatud perioodi vältel makse tegemiseks piisavalt vahendeid või makse sooritamine ebaõnnestub muul põhjusel (konto on blokeeritud või muudel põhjustel), blokeeritakse Kliendi Liikmekaart ja Kliendil keelatakse Teenuste pakkumise kohta siseneda. Kui Kliendi pangakontol ei ole ülekande tegemiseks piisavalt vahendeid, on Kliendil õigus küsida maili info(at)24-7fitness.ee kaudu arvet. Peale arve tasumist või maksekorralduse esitamist saab   Klient  hakata Teenuseid kasutama.

 

5.4 Kõik Kliendi poolt käesoleva Lepingu alusel tehtavad maksed loetakse nõuetekohaselt tasutuks konkreetse summa Teenusepakkuja pangakontole laekumise hetkest.

 

5.5 Kui Kliendi poolt makstud tasudest ei piisa Teenustasude võlgnevuse hüvitamiseks, jaotatakse saadud summad järgmiselt: esmalt tuleb hüvitada Teenusepakkuja poolt kantud Kliendilt võlgade väljanõudmisega seotud kulud, seejärel arvestatud intressid ja seejärel võlgnevus Teenuste eest (alustades kõige vanemast võlgnevusest).

 

5.6 Arve mittesaamine ei vabasta Liiget ühelgi juhul Lepingu järgsete tasude maksmise kohustusest, kuna tasu suurus on Liikme jaoks etteaimatav ja Liige peab teadma tasude suurust tulenevalt Lepingust ja selle osadest. E-arve püsimakse teenuse alusel makstes peab Liige tagama Lepingus sätestatud kuupäeval piisava rahahulga olemasolu oma arveldusarvel ning tagama, et tal on olemas Klubi kasuks kehtiv e-arve püsimakseleping.

 

5.7 Juhul, kui Liikmel pole võimalik ebapiisava teabe tõttu täita Lepingust tulenevaid mistahes tasumise kohustusi, siis on Liige kohustatud eeskätt hankima puuduoleva teabe Klubi kodulehelt Internetis või pöörduma kiireimal viisil puuduoleva teabe saamiseks Klubi poole.

 

6. VASTUTUS

6.1 Kui Klient ei tasu Teenusepakkuja poolt esitatud arveid õigeaegselt, on Teenusepakkujal õigus Kliendilt nõuda 0,05% suuruse intressi tasumist, mis arvutatakse õigeaegselt tasumata kogusummalt iga tasumisega viivitamise kalendripäeva eest. Kui Kliendi poolt Teenusepakkujale tehtav makse hilineb enam kui 14 (neliteist) kalendripäeva, on Teenusepakkujal õigus Kliendilt nõuda 0,1% suuruse intressi tasumist, mis arvestatakse õigeaegselt tasumata kogusummalt iga maksega viivitamise kalendripäeva eest.

 

6.2 Mõlemad Pooled hüvitavad teisele Poolele kõik otsesed kahjud, mille põhjuseks on teod, mille eest hüvitav Pool vastutab.

 

6.3 Pooled lepivad teiste käesoleva Lepingu tingimuste alusel kokku ja kinnitavad, et kahjude ja kulude hüvitamine ei vabasta oma kohustuste täitmisest hoidunud Poolt vastavate käesoleva Lepinguga võetud kohustuste täitmise eest tulevikus.

 

6.4 Teenusepakkuja ei vastuta Teenuste pakkumata jätmise või nõuetele mittevastava pakkumise eest ega kliendile põhjustatud kahju eest, kui kahju ei tekkinud Teenusepakkuja süül. Teenusepakkuja ei vastuta kolmandate isikute tegude ega Kliendile rakenduvate kolmandate isikute poolsete piirangute eest.

 

6.5 Kui Teenuste osutamine peatub Kliendi süül, ei vabastata Klienti Teenuste eest tasumise kohustusest.

 

6.6 Käesolevas Lepingus loetletud hüvitusmeetmed ei piira Poolte õigust kasutada muid seaduslikke hüvitusmeetmeid.

 

7. LEPINGU KEHTIVUS JA LÕPETAMISE KORD

7.1 Aastast lepinguga paketti on võimalik ennetähtaegselt lõpetada tasudes ennetähtaegse lepingu lõpetamise tasu sada eurot.
Leping lõpeb e-mailile info(at)24-7fitness.ee kirjaliku avalduse esitamisel jooksva kuu lõpuga.

7.2 Juhul, kui Klient on omandanud perioodikaardi  neljateistkümnepäevase , kolmekümnepäevase, üheksakümnepäevase, sajakaheksakümnepäevase või aastase paketi paketitasu ühekordse ettemaksmise kohustusega kogu kehtivusaja eest, on tal õigus lõpetada käesolev leping ühepoolselt ilma selle põhjust ära näitamata, teavitades sellest Ettevõtet. Sellisel juhul loetakse leping lõppenuks momendil, mil Ettevõte sai Kliendilt teate lepingu lõpetamise kohta.

Paketitasu, mis jäi pärast paketi lõpetamist järele paketi kasutamata kehtivusaja eest, ei kuulu tagastamisele  ja Ettevõte peab selle kinni talle Kliendi initsiatiivil lepingu lõpetamisega tekitatud kahjude hüvitisena. Klient on täies ulatuses nõus kompensatsiooni suurusega ja on teadlik, et hüvitise selline suurus on seotud Ettevõtte hinnapoliitikaga ja on põhjendatud sellise paketi omandamisel rakendatava paketi standardtasu allahindlusega.

7.3 Ettevõttel on järgmistel juhtudel õigus öelda leping üles viivitamatult ühepoolselt, tühistada pakett ja blokeerida liikmekaart, teavitades sellest Klienti:

7.3.1 Kui Klient on esitanud Ettevõttele valed, ebatäpsed, ebatäielikud või ebaõiged isiku-või kontaktandmed või valed, ebatäpsed, ebatäielikud või ebaõiged kliendikaardi andmed või kui ta üritas kasutada kolmanda isiku selliseid andmeid;

7.3.2 Kui Klient rikkus lepingu tingimusi (näiteks paketitasu) või selle lisade tingimusi (sealhulgas klubi külastamise üldeeskirju).

7.4 Juhul, kui Ettevõtte tühistas lepingu punkti 7.2 alusel, ei tagastata paketitasu pärast lepingu lõpetamist järelejäänud kasutamata paketi kehtivusaja eest ning Ettevõte peab selle kinni Leppetrahvina.

Lisaks on Ettevõttel õigus keelduda uute lepingute sõlmimisest Kliendiga.

7.5 Juhul, kui Klient lõpetas lepingu Ettevõtte süü tõttu, tagastab Ettevõte kliendile paketitasu Aastase paketi lepingu kehtivuse ennetähtaegset lõpetamist kehtivusajast järelejäänud kasutamata perioodi eest. Samuti on kliendil õigus nõuda Ettevõttelt lepingutrahvi tasumist paketitasu suuruses summas pärast lepingu ennetähtaegset lõpetamist Aastase paketi järelejäänud kasutamata perioodi eest.

7.6 Käesoleva lepingu lõpetamine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda kõik võlgnevused ja hüvitada kahju, mis on tekitatud Ettevõttele lepingu kehtivuse ajal.

Lepingu lõppemine ei mõjuta lepingu punktide  5.1.1, 5.1.2 ja 5.3 õiguslikku jõudu, mis annab Ettevõttele õiguse ja volitused ülekannete sooritamiseks lepingu kehtivuse ajal Ettevõtte ees tekkinud Kliendi võlgnevuse kustutamiseks. Lepingu punktide 5.1.1, 5.1.2 ja 5.3

tingimused jäävad kehtima ka siis, kui kõikide ülejäänud lepingu punktide kehtivus on lõppenud.

7.7 Teenusepakkujal on õigus viivitamatult ja ette teatamata ajutiselt Teenuste ( või osade Teenuste) pakkumist piirata ja ta peab Klienti sellest kirjalikult teavitama, kui:

7.7.1. Klient kahjustab Teenusepakkuja seadmeid;

7.7.2 Klient ei tasu Teenusepakkujale õigeaegselt ja vastavalt Lepingus toodud korrale;

7.7.3 Kliendi õigusvastased teod takistavad Teenusepakkuja Teenuste kasutamist teiste isikute poolt;

7.7.4 Teenusepakkuja ei saa Teenuseid pakkuda asjaolude tõttu, mis ei ole Teenusepakkuja kontrolli all (sealhulgas linna kommunaalvõrkude avariid, vääramatu jõu asjaolud ja muud asjaolud);

7.7.5 Klient ei järgi muid käesoleva Lepingu või Eeskirjade sätteid.

7.7.6 Klient on andnud kliendikaardi edasi teisele isikule.

7.7.7 Klient on nõus tasuma käsitlustasu 30 €, või olenevalt asjaoludest eluaegse külastamise keeluga kui klubi on tuvastanud kliendikaardi üleandmise kolmandale isikule ning talle on saadetud vastav tõendus foto e-maili, kirja või tähitud kirja teel.

7.8 Kliendil on õigus Leping sellest Teenusepakkujale 5 (viis) päeva ette teatades ühepoolselt lõpetada, kui Teenusepakkuja ei osuta Kliendipoolse süü puudumisel Teenuseid enam kui 30 (kolmekümnel) järjestikusel päeval v.a teenusepakkujast mittesõltuvatetest asjaoludest tuleneva teenusepakkumise võimatusest.  Käesolevas punktis toodud juhul peab Teenusepakkuja Kliendile tagastama raha, mis tasuti perioodi eest, mille vältel Kliendile teenuseid ei osutatud.

7.9 Lepingu lõpetamine või lõppemine (välja arvatud juhul, kui Leping lõpetatakse/lõpeb Teenusepakkuja süül) ei vabasta Klienti kohustusest tasuda Teenusepakkujale Lepingu lõpetamise päevani osutatud Teenuste eest. 

7.10 Teenusepakkujal on õigus Leping sellest Kliendile vähemalt 5 (viis) kalendripäeva kirjalikult ette teatades ühepoolselt lõpetada, kui Klient:

7.10.1 Jätab täitmata Lepingu olulised tingimused;

7.10.2 Rikub korduvalt Lepingu sätteid või Eeskirjades toodud nõudeid;

7.10.3 Viivitab Teenuste eest tasumisega enam kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva.

7.11 Juhul kui Klient ei ole kasutanud teenust 24-7fitnessklubi OÜst mitte olenevatel põhjustel, ei kuulu teenustasu ei täielikule ega ka osalisele tagastamisele. Lepingujärgse(te) tasu(de) maksmisega viivitamise korral on 24-7fitnessklubi OÜl õigus nõuda viivist 0,15% tasumisele kuuluvast summast päevas iga maksega viivitatud päeva eest kuni võlgnetava summa täieliku tasumiseni.

 

8. MUUD SÄTTED

8.1 Klient on nõus oma isikuandmete Teenusepakkuja poolse kasutamisega otseturunduse eesmärgil (ning reklaamteadete saatmiseks). Klient annab käesoleva Lepinguga ka nõusoleku Teenusepakkuja poolt pakutavate Teenuste kohta reklaamimaterjalide saamiseks.

8.2 Kliendil on õigus neljateistkümne päeva jooksul taganeda ostetud teenusest edastades sellekohase sooviavalduse ettevõtte sidekanalitele.

8.3 Mistahes Lepingu sätte täielikult või osaliselt kehtetuks muutumine ei mõjuta Lepingu teiste tingimuste kehtivust. Sel juhul kohustuvad Pooled tegema jõupingutusi kehtetu sätte muutmiseks kehtetu sättega võimalikult suures ulatuses sama toimega juriidiliselt kehtivaks sätteks.

8.4 Kogu Pooltevaheline suhtlus ja muu teadete vahetamine peab toimuma kirjalikult ja teated loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui need on saadetud tähitud kirja või kulleriga, faksi või e-posti teel (kättesaamise kinnitamisel).Teade loetakse adressaadi ehk teise poole poolt kätte saaduks järgmisel tööpäeval pärast selle saatmist, kui teade on saadetud Klienditsoonis.

8.5 Kliendil on õigus kõik oma käesolevast Lepingust tulenevad kohustused Teenusepakkuja kirjalikul nõusolekul teisele isikule üle anda. Liikmelisuse üleandmise korral kuulub tasumisele ühekordne paketi muutmise/üleandmise tasu.

8.6 Leping on täiendatav ja muudetav ainult Pooltevahelise kirjaliku kokkuleppega.

8.7  Kõik käesoleva Lepinguga seotud või sellest tulenevad vaidlused, erimeelsused ja nõuded ning Lepingu rikkumise, lõpetamise ja kehtivusega seotud küsimused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul ei õnnestu kokkuleppele jõuda, lahendatakse vaidlus või erimeelsus Eesti seadustes sätestatud korras kohtusse avalduse esitamise teel.

 

9Klubi töötleb Klientide isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses („GDPR“) ning muudes kohalduvates õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt ning vastavalt Klubi Privaatsusteate tingimustele 

9.1Eesmärk

24-7FITNESSKLUBI OÜ (edaspidi „Klubi“ või „me“ ) teavitab käesoleva privaatsusteatega, kuidas me kogume ja kasutame oma Klientide (Klubi lepingulised kui ka lepinguta kasutajad ning Klubi veebilehe külastajad) isikuandmeid.

Juhindume isikuandmete töötlemisel kohalduvatest isikuandmete kaitse alastest õigusaktidest, sealhulgas isikuandmete kaitse seadusest ja isikuandmete kaitse üldmäärusest („GDPR“).

Rakendame asjakohaseid korralduslikke, infotehnoloogilisi ja muid vajalikke meetmeid oma Klientide isikuandmete kaitse tagamiseks.

9.2 isikuandmete vastutav töötleja

24-7FITNESSKLUBI OÜ

Tallinn, Mustamäe linnaosa, Laki põik 4, 12618

E-post: info@24-7fitness.ee

9.3 mis isikuandmeid me kogume

Klubi kogub Kliendi kohta järgmisi isikuandmeid:

9.4 isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Klubi töötleb punktis 3 nimetatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendilepingu täitmine (GDPR Art. 6 (1) b));
 • Kliendile turunduslike materjalide saatmine (GDPR Art. 6 (1) a)
 • Klubi juriidiliste kohustuse täitmine (raamatupidamine, avaliku võimu organite ja riigiasutuste infopäringutele vastamine jm) (GDPR Art. 6 (1) c));
 • Klubi õigustatud huvi (GDPR Art. 6 (1) f)).

Õigustatud huvi alusel töödeldakse Kliendi isikuandmeid muuhulgas järgmistel eesmärkidel:

 • Klubi teenuste arendamine;
 • Grupisisene andmevahetus;
 • Klubi töötajate, klientide ja vara kaitse (turvakaamerate kasutus);
 • Juriidiliste nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine;
 • Maksuvõlgnevuste sissenõudmine;

9.5 isikuandmete edastamine

Teatud juhtudel võime olla kohustatud edastama punktis 4 nimetatud eesmärkide täitmiseks isikuandmeid ametiasutustele või edastame isikuandmeid muudele kolmandatele isikutele meie õigustatud huvile tuginedes, näiteks inkassoteenuse pakkujatele või infosüsteemide arendajatele.

9.6 isikuandmete töötlemine väljaspool euroopa majanduspiirkonda

Isikuandmeid ei edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda.

9.7 isikuandmete säilitamine

Klubi säilitab Kliendi isikuandmeid kuni punktis 3 nimetatud eesmärkide täitmiseni või kuni õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemiseni või Klubi isikuandmete töötlemise aluseks oleva õigustatud huvi ära langemiseni.

9.8 kliendi õigused

Kliendil on andmesubjektina järgmised õigused oma isikuandmete suhtes:

 • Õigus taotleda ligipääsu oma isikuandmetele;
 • Õigus taotleda isikuandmete parandamist juhul, kui isikuandmed on ebaõiged;
 • Õigus nõuda isikuandmete kustutamist;
 • Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • Õigus isikuandmete ülekandmisele;
 • Õigus esitada vastuväiteid tema isikuandmete töötlemisele.

Nimetatud õiguste kasutamiseks pöördub Klient Klubi poole aadressil info@24-7fitness.ee.    

Teatud juhtudel võivad nimetatud õigused olla piiratud – näiteks kui Klubil on Kliendi andmete töötlemiseks seadusest tulenev kohustus. Vastuses Kliendi taotlusele põhjendab Klubi oma otsust.

Kliendil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (aadress Tatari 39, 10134 Tallinn; e-mail: info@aki.ee; tel: +372 627 4135; veebileht: www.aki.ee) või kohtule, kui ta leiab, et tema isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või muul viisil tema õigusi rikkudes.

9.9 muudatused

Juhul, kui Klubi muudab töödeldavate isikuandmete liike või andmete töötlemise eesmärke, teeb Klubi vastavad muudatused käesolevas teavituses ning teavitab sellest Klienti tema e-posti aadressil.

 
 

10. ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEANDMINE

10.1 Klubil on õigus anda lepingust tulenevad (sealhulgas osalised) nõuded ilma kliendi nõusolekuta üle mistahes isikule, sealhulgas isikutele ja organisatsioonidele, kes tegelevad võlgade sissenõudmisega.

10.2 Lepingu Kliendi poolt kolmandale isikule üleandmiseks on vajalik Klubi kirjalik nõusolek. Klubil on õigus keelduda lepingu üleandmise nõusoleku andmisest ilma põhjuseid selgitamata.

 

11. RAKENDATAVAD ÕIGUSAKTID JA VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

11.1 Lepingule kohaldatakse Lepingu riigi õigust.

11.2 Lepingu ühe sätte kehtetus või ebatäpsus ei vabasta poolt lepingu teiste sätete täitmise kohustusest ja ei too endaga kaasa kogu lepingu või selle teiste sätete kehtetust.

11.3 Pooled on kohustatud üritama lahendada käesolevast lepingust tuleneva mistahes vaidluse, sealhulgas lepingu muutmist, rikkumist, lõpetamist, õigusjõudu või tõlgendamist puudutava vaidluse läbirääkimiste teel viivitamatult. Kui pooltel ei õnnestu lahendada vaidlust läbirääkimiste teel, esitab Klient Ettevõttele avalduse, milles peab sisalduma Kliendi ees-ja perekonnanimi, elukoht, kontaktandmed, avalduse esitamise kuupäev, pretensiooni sisu, Kliendi nõue ja selle selgitus. Avaldusele tuleb võimaluse korral lisada avaldust põhistavad dokumendid. Ettevõte vaatab Kliendi avalduse läbi ja vastab Kliendile kirjalikult 15(viieteistkümne) päeva jooksu arvates avalduse saamisest vastavalt Lepingu riigi seadusandlusele.

Ettevõte võib objektiivsete asjaolude korral pikendada avalduse läbivaatamise ja vastuse esitamise nimetatud tähtaega, millest Ettevõte teavitab Klienti viivitamatult ja kirjalikult ning näitab ära avalduse läbivaatamise ja vastuse esitamise uue tähtaja ning tähtaja pikendamise põhjused.

11.4 Juhul, kui pooltel ei õnnestunud lahendada vaidlust punkti 11.3 tingimuste kohaselt, kuulub selline vaidlus lahendamisele vastavalt Lepingu riigi õigusaktidele.